Výsledky mezinárodní výstavy/International dog show results

4. 11. 2016 se naši RTW odchovanci z vrhu "C" se úspěšně zúčastnili výstavy:/ 2017 -11-04 - our litter C was successful in Prague international  dog show:

Cassidy Regulus Black a Cruela Regulus Black byli oba ve třídě dorostu hodnoceni známkou velmi  nadějný! / Cassidy Regulus Black and Cruela Regulus Black were very promising in puppy class.